กระดานสนทนาทั้งหมด
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 อำนาจหน้าที่
 ข้อมูลประชากรตำบล
 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนาสามปี
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน อบต.
 แผนการจัดหาพัสดุ
 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 61-63
 ข้อบัญญัติงบประมาณ 2561
 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2562-2564)
 ข้อบัญญัติงบประมาณ 2562
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม .
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 รายงานการประชุมสภา สมัยที่3/60
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ร้องเรียน-ร้องทุกข์
 การลดขึ้นตอนการปฎิบัติงาน
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประปา
 
 
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำมวบ ลือเลื่องเจ้าพ่อช้างงาแดง แหล่งส้มเขียวหวาน นมัสการพระธาตุแดนทอง ล่องแก่งน้ำว้า สินค้าเครื่องจักรสาน ชมธารน้ำพุใส อำไพถ้ำสาลี่ มิตรไมตรีชายแดนไทย-ลาว
 
 
สภาพทั่วไป
 

สภาพทั่วไป

ประวัติความเป็นมาของตำบลน้ำมวบ

ประชาชนชาวตำบลน้ำมวบ ส่วนมากเป็นเผ่าไทยลื้อ ชาวบ้านได้มาตั้งถิ่นฐานเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2402 โดยมีนายพรานยิงกระทิงแต่ไม่ตายและติดตามมาที่ทุ่งก้อด เห็นสภาพเหมาะสมเลยทำเป็นที่พัก ต่อมามีผู้คนร่วมกัน

และสร้างเป็นหมู่บ้านริมลำน้ำมวบ และได้ตั้งชื่อหมู่บ้านตามลำน้ำ ชื่อ บ้านน้ำมวบ ตำนานคู่กับหมู่บ้านน้ำมวบ คือ เจ้าพ่อช้างงาแดง มีพญาขอม ปกครองอยู่บนดอยโล้น และได้สมรสกับนางบัวเขียว มีลูกชายชื่อ เจ้าคำแดง

ซึ่งได้สมรสกับลูกสาวเจ้ากุหลุกหล่ม เมืองลาวบ้านใหม่ ต่อมาก็ได้มอบบ้านน้ำมวบให้เจ้าคำแดง ปกครอง ซึ่งเจ้าพ่อช้างงาแดง ได้ฝังสมบัติไว้ที่บ้านน้ำมวบ ต่อมาได้เกิดสงครามขึ้นที่ประเทศลาว มีจีนฮ่อเข้ามารบกวนในสมัยรัชกาลที่ 6 และได้มาขอกำลังที่เมืองนันทบุรี(เมืองน่านปัจจุบัน) ซึ่งได้จัดทหารเอกคนหนึ่งชื่อ เจ้าน้อย นันตา

นำทัพโดยท้าวจอม ใจเหล็ก และท้าวแสนหาญ คำเป็ก และ พญาภาพ ตีจีนฮ่อจนแตกทัพ ต่อมา พ.ศ. 2418

ท้าวจอมใจเหล็ก ท้าวแสนหาญ คำเป็ก ได้อพยพมาจากบ้านขึ่ง มาตั้งหลักฐานอยู่ที่บ้านน้ำมวบ และได้ตั้ง

ศาลลานคำไว้ 1 หลังชื่อ ศาลเจ้าพ่อช้างงาแดง จนถึงปัจจุบันนี้ เป็นนับถือกราบไหว้ ของคนในตำบลน้ำมวบ

และตำบลใกล้เคียง และปัจจุบัน (2550) ได้แยกเป็น 12 หมู่บ้าน 2 ตำบล

ที่ตั้งและอาณาเขต

ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอเวียงสา ห่างจากอำเภอเวียงสา ประมาณ 35 กิโลเมตร โดยมีทางหลวงสายชนบทเวียงสา - น้ำมวบ เป็นระยะทาง 30 กิโลเมตร

อาณาเขต

- ทิศเหนือ ติดกับตำบลขึ่ง ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา และตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม

ทิศใต้ติดกับอำเภอนาน้อยและจังหวัดอุตรดิตถ์

ทิศตะวันออกติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและจังหวัดอุตรดิตถ์

ทิศตะวันตกติดกับตำบลขึ่งและตำบลส้านอำเภอเวียงสา

ลักษณะภูมิประเทศ

ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาลาดชัน พื้นที่ราบส่วนใหญ่เป็นที่ราบแอ่งกระทะขนาดเล็ก มีแหล่ง

น้ำสำคัญคือ แม่น้ำมวบ แม่น้ำปี้ แม่น้ำสาลี่ ลำน้ำปุ๊ ลำน้ำห้วยคูณ และลำน้ำห้วยจ๊ะหลวง

เนื้อที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ประกอบด้วย 2 ตำบล คือตำบลน้ำมวบ

และตำบลส้านนาหนองใหม่ มีพื้นที่ประมาณ 478 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 298,750 ไร่

ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม - มิถุนายน จะมีอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - ตุลาคม จะมีฝนตกหนักในช่วงเดือนสิงหาคม

ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ จะมีอากาศเย็นมากในช่วงเดือนธันวาคม - มกราคม

เขตการปกครอง

ตำบลน้ำมวบ แบ่งเขตการปกครอง ดังนี้

1 เขตการปกครอง มีจำนวน 8 หมู่บ้าน

ตำบลน้ำมวบมี 8 หมู่บ้าน

หมู่ที่ 1 บ้านน้ำมวบ หมู่ที่ 5 บ้านน้ำปี้

หมู่ที่ 2 บ้านก้นฝาย หมู่ที่ 6 บ้านสันรุ่งเรือง

หมู่ที่ 3 บ้านต้นป่อง หมู่ที่ 7 บ้านวนาไพร

หมู่ที่ 4 บ้านสาลี่ หมู่ที่ 8 บ้านธารทอง

ตำบลส้านนาหนองใหม่ แบ่งเขตการปกครอง ดังนี้

2 เขตการปกครอง มีจำนวน 4 หมู่บ้าน

หมู่ที่ 1 บ้านหาดไร่ หมู่ที่ 3 บ้านน้ำปุ๊สามัคคี

หมู่ที่ 2 บ้านส้านนาหนองใหม่ หมู่ที่ 4 บ้านสันนาเคียน
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110 ( โทร 08-9956-9768 , โทรสาร 0-5471-8962 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615