กระดานสนทนาทั้งหมด
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 อำนาจหน้าที่
 ข้อมูลประชากรตำบล
 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนาสามปี
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน อบต.
 แผนการจัดหาพัสดุ
 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 61-63
 ข้อบัญญัติงบประมาณ 2561
 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2562-2564)
 ข้อบัญญัติงบประมาณ 2562
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม .
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 รายงานการประชุมสภา สมัยที่3/60
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ร้องเรียน-ร้องทุกข์
 การลดขึ้นตอนการปฎิบัติงาน
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประปา
 
 
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำมวบ ลือเลื่องเจ้าพ่อช้างงาแดง แหล่งส้มเขียวหวาน นมัสการพระธาตุแดนทอง ล่องแก่งน้ำว้า สินค้าเครื่องจักรสาน ชมธารน้ำพุใส อำไพถ้ำสาลี่ มิตรไมตรีชายแดนไทย-ลาว
 
 
สภาพทางสังคม
 

ด้านการศึกษา

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 จำนวน 4 โรงเรียน

1. โรงเรียนบ้านน้ำมวบ

2. โรงเรียนส้านนาหนองใหม่

3. โรงเรียนบ้านสาลี

4. โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร

โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 1 โรงเรียน

1. โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาลี่ ตั้งอยู่ที่บ้านสาลี่ หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำมวบ

ศูนย์พัฒนาเด็กวัยเตาะแต๊ะบ้านน้ำปี้ ตั้งอยู่ที่บ้านน้ำปี้ หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำมวบ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำมวบ ตั้งอยู่ที่บ้านสันรุ่งเรือง หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำมวบ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดไร่ ตั้งอยู่ที่บ้านหาดไร่ หมู่ที่ 1 ตำบลส้านนาหนองใหม่

ศูนย์การเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 2 แห่ง

1.ศูนย์การเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลน้ำมวบ

2.ศูนย์การเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลหาดไร่

1.9 ด้านวัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา

ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีบางส่วนที่นับถือผี

วัดในพื้นที่ จำนวน 2 แห่ง

วัดน้ำมวบ

วัดหาดไร่

สำนักสงฆ์ จำนวน 4 แห่ง

อารามสงฆ์บ้านส้านนาหนองใหม่

อารามสงฆ์บ้านสาลี่

อารามสงฆ์น้ำปี้

อารามสงฆ์วนาไพร

ศาลเจ้า1 แห่ง

ศาลเจ้าพ่อช้างงาแดง

ประเพณีที่สืบทอดกันมาในตำบลน้ำมวบ

ประเพณีนมัสการพระธาตุแดนทอง ในเดือนพฤษภาคม ของทุกปี

ประเพณีเลี้ยงเจ้าพ่อช้างงาแดง(เลี้ยงปาง)

ประเพณีจุดบั้งไฟสูง เพื่อบูชาเทวดา

วันสงกรานต์ หรือปี๋ใหม่เมือง (ล้านนา) จะมีการทำบุญและตักบาตรในวัดใกล้บ้าน สักการะพระสงฆ์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประเพณีขนทรายเข้าวัด พิธีสงเคราะห์ ปล่อยนก,ปลา

งานทำบุญเข้าพรรษา ถวายเทียนจำนำพรรษา , ถวายผ้าอาบน้ำฝน

 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110 ( โทร 08-9956-9768 , โทรสาร 0-5471-8962 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615