กระดานสนทนาทั้งหมด
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 อำนาจหน้าที่
 ข้อมูลประชากรตำบล
 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนาสามปี
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน อบต.
 แผนการจัดหาพัสดุ
 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 61-63
 ข้อบัญญัติงบประมาณ 2561
 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2562-2564)
 ข้อบัญญัติงบประมาณ 2562
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม .
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 รายงานการประชุมสภา สมัยที่3/60
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ร้องเรียน-ร้องทุกข์
 การลดขึ้นตอนการปฎิบัติงาน
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประปา
 
 
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำมวบ ลือเลื่องเจ้าพ่อช้างงาแดง แหล่งส้มเขียวหวาน นมัสการพระธาตุแดนทอง ล่องแก่งน้ำว้า สินค้าเครื่องจักรสาน ชมธารน้ำพุใส อำไพถ้ำสาลี่ มิตรไมตรีชายแดนไทย-ลาว
 
 
บริการขั้นพื้นฐาน
 

การบริการขั้นพื้นฐาน

การคมนาคม

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำมวบ ห่างจากอำเภอเวียงสาประมาณ 35 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดน่านประมาณ 55 กิโลเมตร ตำบลน้ำมวบใช้ททางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1162 สายเวียงสา - น้ำมวบ

การคมนาคมเป็นทางหลวงชนบทมี 3 สาย ได้แก่สายน้ำมวบ - แม่จริม,สายเวียงสา - น้ำมวบ และสายน้ำมวบ-บ่อเบี้ย

การโทรคมนาคม

ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขเอกชน จำนวน 1 แห่ง

ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 8 แห่ง

มีจุดบริการอินเตอร์เน็ตตำบล(ระบบความเร็วสูง) 1 แห่ง

การไฟฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำมวบ มี 2 ตำบล 12 หมู่บ้าน ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้คิดเป็นอัตราร้อยละ100

การให้บริการด้านสาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันรุ่งเรือง ตำบลน้ำมวบ จำนวน 1 แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาดไร่ ตำบลส้านนาหนองใหม่ จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์บริการสาธารณสุข (ตำบล)จำนวน 1 แห่ง

ด้านไฟฟ้า

มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน ทุกครัวเรือน

หน่วยงานราชการในพื้นที่ จำนวน 12 แห่ง

โรงเรียนบ้านน้ำมวบ

โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร

โรงเรียนสาลี่

โรงเรียนส้านนาหนองใหม่

โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันรุ่งเรือง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลส้านนาหนองใหม่

สถานีตำรวจภูธรน้ำมวบ

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่นน20 (น้ำมวบ)

แขวงการทางเวียงสา(น้ำมวบ)

สวนป่านครน่าน

หน่วยต้นน้ำ(น้ำมวบ)

 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110 ( โทร 08-9956-9768 , โทรสาร 0-5471-8962 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615