กระดานสนทนาทั้งหมด
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 อำนาจหน้าที่
 ข้อมูลประชากรตำบล
 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนาสามปี
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน อบต.
 แผนการจัดหาพัสดุ
 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 61-63
 ข้อบัญญัติงบประมาณ 2561
 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2562-2564)
 ข้อบัญญัติงบประมาณ 2562
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม .
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 การประเมินคุณภาพและความโปร่งใส ITA
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ร้องเรียน-ร้องทุกข์
 การลดขึ้นตอนการปฎิบัติงาน
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประปา
 
 
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำมวบ ลือเลื่องเจ้าพ่อช้างงาแดง แหล่งส้มเขียวหวาน นมัสการพระธาตุแดนทอง ล่องแก่งน้ำว้า สินค้าเครื่องจักรสาน ชมธารน้ำพุใส อำไพถ้ำสาลี่ มิตรไมตรีชายแดนไทย-ลาว
 
 
สมาชิกสภาอบต.
 
นายสมโภช วงษ์พระลับ
นายสมโภช วงษ์พระลับ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำมวบ
นายประเทือง พรมรักษา
นายประเทือง พรมรักษา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำมวบ
นางสุภัสสรา มหาวัน
นางสุภัสสรา มหาวัน
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำมวบ
นางสุภัสสรา มหาวัน
นางสุภัสสรา มหาวัน
ส.อบต. หมู่ที่ 1 ต.น้ำมวบ
นายประชวน อินทะเขื่อน
นายประชวน อินทะเขื่อน
ส.อบต.หมู่ที่ 2 ต.น้ำมวบ
นายพิม กาติ้ง
นายพิม กาติ้ง
ส.อบต.หมู่ที่ 2 ต.น้ำมวบ
นายอุดม นันตา
นายอุดม นันตา
ส.อบต. หมู่ที่ 3 ต.น้ำมวบ
นายเหล็ก ปิจดี
นายเหล็ก ปิจดี
ส.อบต. หมู่ที่ 3 ต.น้ำมวบ
นายชาญชัย มารัด
นายชาญชัย มารัด
ส.อบต. หมู่ที่ 4 ต.น้ำมวบ
นายพัชรพงษ์ ระกา
นายพัชรพงษ์ ระกา
ส.อบต. หมู่ที่ 4 ต.น้ำมวบ
นายชูศักดิ์ มาน้อย
นายชูศักดิ์ มาน้อย
ส.อบต. หมู่ที่ 5 ต.น้ำมวบ
นางกรุณี กองบุญเรือง
นางกรุณี กองบุญเรือง
ส.อบต. หมู่ที่ 5 ต.น้ำมวบ
นางเกษราภรณ์ แก้วไสย
นางเกษราภรณ์ แก้วไสย
ส.อบต. หมู่ที่ 6 ต.น้ำมวบ
นายสัมพันธ์ คำสุหล้า
นายสัมพันธ์ คำสุหล้า
ส.อบต. หมู่ที่ 7 ต.น้ำมวบ
นายมานัด ชัยแก้ว
นายมานัด ชัยแก้ว
ส.อบต. หมู่ที่ 7 ต.น้ำมวบ
นายสถิตย์ กองแก้ว
นายสถิตย์ กองแก้ว
ส.อบต. หมู่ที่ 8 ต.น้ำมวบ
นายกฤตติกุล เอื้องแก้ว
นายกฤตติกุล เอื้องแก้ว
ส.อบต. หมู่ที่ 8 ต.น้ำมวบ
นางวาสนา สายแปง
นางวาสนา สายแปง
ส.อบต. หมู่ที่ 1 ต.ส้านนาหนองใหม่
นายทิตย์ ลาวเปียง
นายทิตย์ ลาวเปียง
ส.อบต. หมู่ที่ 1 ต.ส้านนาหนองใหม่
นายทัศน์  กาติ้ง
นายทัศน์ กาติ้ง
ส.อบต. หมู่ที่ 2 ต.ส้านนาหนองใหม่
นายธรรมเนียม พรมรักษา
นายธรรมเนียม พรมรักษา
ส.อบต. หมู่ที่ 2 ต.ส้านนาหนองใหม่
นายสุนทร อินทร์เขียว
นายสุนทร อินทร์เขียว
ส.อบต. หมู่ที่ 3 ต.ส้านนาหนองใหม่
นายรังสรรค์ กุลผล
นายรังสรรค์ กุลผล
ส.อบต. หมู่ที่ 3 ต.ส้านนาหนองใหม่
นายสมยงค์ แปงกันยา
นายสมยงค์ แปงกันยา
ส.อบต. หมู่ที่ 4 ต.ส้านนาหนองใหม่
นายประเทียบ  พรมขัน
นายประเทียบ พรมขัน
ส.อบต. หมู่ที่ 4 ต.ส้านนาหนองใหม่
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110 ( โทร 08-9956-9768 , โทรสาร 0-5471-8962 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615