กระดานสนทนาทั้งหมด
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 อำนาจหน้าที่
 ข้อมูลประชากรตำบล
 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนาสามปี
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน อบต.
 แผนการจัดหาพัสดุ
 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 61-63
 ข้อบัญญัติงบประมาณ 2561
 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2562-2564)
 ข้อบัญญัติงบประมาณ 2562
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม .
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 รายงานการประชุมสภา สมัยที่3/60
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ร้องเรียน-ร้องทุกข์
 การลดขึ้นตอนการปฎิบัติงาน
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประปา
 
 
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำมวบ ลือเลื่องเจ้าพ่อช้างงาแดง แหล่งส้มเขียวหวาน นมัสการพระธาตุแดนทอง ล่องแก่งน้ำว้า สินค้าเครื่องจักรสาน ชมธารน้ำพุใส อำไพถ้ำสาลี่ มิตรไมตรีชายแดนไทย-ลาว
 
 
สำนักปลัด
 
นายปิยะพันธ์  อุทธิยา
นายปิยะพันธ์ อุทธิยา
หัวหน้าสำนักปลัด
นางกอบกุล  อินทะเขื่อน
นางกอบกุล อินทะเขื่อน
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศศิธร  สมิตร
นางสาวศศิธร สมิตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสุรีรัตน์  คำเต็ม
นางสุรีรัตน์ คำเต็ม
นักทรัพยากรบุคคล
นางบุษบา  ซาอินทร์
นางบุษบา ซาอินทร์
นักจัดการงานทั่วไป
นางเตชินี  ใจพี่
นางเตชินี ใจพี่
นักพัฒนาชุมชน
นายสำราญ  อภัย
นายสำราญ อภัย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางอรทัย  อินทะเขื่อน
นางอรทัย อินทะเขื่อน
นักวิชาการสาธารณสุข
นายพงษ์นรินทร์  อินนะใจ
นายพงษ์นรินทร์ อินนะใจ
พนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์
นายจักรกฤษ กองแก้ว
นายจักรกฤษ กองแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติหน้าที่คนสวน
นายถนอมศักดิ์ เต็มปัน
นายถนอมศักดิ์ เต็มปัน
พนักงานจ้างทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางยุพิน ท้าวอินทร์
นางยุพิน ท้าวอินทร์
พนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน
นายชัชวาล สร้อยคำ
นายชัชวาล สร้อยคำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัย
นายจักรพันธ์ ตามัน
นายจักรพันธ์ ตามัน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัย
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110 ( โทร 08-9956-9768 , โทรสาร 0-5471-8962 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615